Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z I.členské schůze RC Brouček, o.s. konané dne 1.10.2012

2. 10. 2012

 Zápis z I.členské schůze RC Brouček, o.s. konané dne 1.10.2012

 

Sídlo: Bukovinka 126, 67905 Křtiny

Odloučené pracoviště: Bukovinka 6, 67905 Křtiny

 

Přítomni: Vévodová,Keprtová,Kubicová

Omluveni: Hybnerová, Jedličková, Škrabalová

Přátelský člen RC Brouček: Mikulová, Pospíšilová, Sedláková

 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VII. stanov usnášeníschopná

 

Na schůzi byl projednán následný program:

Program:

1) Informace nového místa RC Brouček, o.s.

2) Info o hlídání dětí stálé (3-6let)

3) Členský příspěvek

4) Cvičení maminek s dětmi

5) Den otevřených dveří RC Brouček, o.s. = slavnostní otevření RC Brouček (datum,čas)

6)Vánoční dárky (návrhy pro děti na dom), zajištění stromku

7)Vánoční tvoření - kdo si co vezme na starost

8)Bazárek  dětských věcí - datum, čas

9) Diskuze, připomínky,náměty, závěr

 

ad1) Proběhlo poděkování, všem maminkám, které se zapojily s pomocí a přípravou nových prostor RC Brouček, o.s. Za úklid bylo poděkováno: pí.Keprtová,Sedláková,Doleželová, Možná,Škrabalová; dovoz materiálu: pí.Kubicová,Keprtová

ad2) Hlídání dětí stálé se z důvodu výpovědí smluv rodiči, prozatím pozastavuje. Obnoveno bude v případě zájmu a to min.od 5dětí či dle dohody. Smlouvy rodiči byly vypovězeny z důvodu otevření druhé MŠ ve Křtinách (odloučené pracoviště Březiny)a volná místa jim byla nabídnuta. Prozatím budou rodičům nabídnuta hlídání jednorázová a to o prázdninách, v nejbližší době se jedná o podzimní prázdniny.

Vyvěšení letáčků se ujaly přítomné maminky(přátelský člen RC Brouček, o.s.)

ad3) Bylo jednáno o výše členského příspěvku z důvodu vyšších nákladů centra. Přítomné maminky (3+3)odsouhlasily navýšení členského příspěvku následovně: I. Pololetí š.r.2012/2013 bude navýšen ze 100,- na 150,-, a bude vybrán do konce měsíce října, kdo již členský příspěvek zaplatil doplatí 50,-; kdo ještě neplatil bude platit částku 150,-; na II.pololetí š.r.2012/2013 bude členský příspěvek vybírán ve výši 200,- a to v měsíci únoru.

ad4) Byl změněn den pro kroužek CVIČENÍ MAMINEK na PÁTEK vždy od 16-17hod, v případě že by byl o kroužek velký zájem, museli bychom se přesunout na sál společenského domu, ale zatím si vystačíme s našimi prostory. Odsouhlaseno s 5přítomnými. Návrh změny byl podán předsedkyní RC Brouček o.s., návrh dne byl podán hospodářkou RC Brouček o.s.

 

ad5) Slavností otevření RC Brouček, o.s. se bude konat 15. října 2012 v 16hod za přítomnosti starosty obce pí.Pořízkové, bude zajištěno i menší občerstvení přátelskými členy RC Brouček, o.s.

 

ad6) Vánoční stromeček- zajistí p.Pospíšilová u p.Kalince. Návrhy na ván.dárky budou předsedkyni RC psány emailem, na informační list v RC. Společně cca v 1/2listopadu se z návrhů vyberou konkrétní věci.

 

ad7) Vánoční tvoření bude 1.12.2012 na prezenční list, který je k dispozici v RC Brouček, se mají maminky napsat, k zajištění potřebných věcí(případně emailem). Kulturní program zajistí děti z RC Brouček a děti z MŠ Bukovinka.

 

ad8) Prozatím zájem nebyl vyjádřen, je třeba zjistit, případné zájemce, v RC je prezenční list na nabídku i poptávku, maminky vyplní průběžně během října(možno i emailem).

 

ad9) připomínky:

Pí.Kubicová: účet – Rada sdružení rozhodla, že bude založen účet pro RC Brouček o.s. u FIOBanky, kde jeho vedení bude bez poplatků. Účet bude sloužit pro platby sponzorských darů, členských příspěvků,….

Pí.Mikulová: Jídlo podávané během RC Brouček o.s. (žádost o omezení) – ke stravování, které bude pro dítě nezbytně nutné bude sloužit kuchyňka, kde je vytvořen jídelní kout. Jídlo dětem bude moci být jinak podávané v herně až od 10:30hod, kdy skončí hlavní činnost. Děti pak jsou nesoustředěné a nevěnují se náplni. Toto omezení se netýká dětí kojených!

 

 

 

Zapsal:

               --------------------------

      Vévodová Zdeňka

 

 

Ověřil:

            ---------------------------

                Keprtová Lenka

 

 

Příloha: Prezentační listina ze dne 1.10.2012